Provenierswijk

De Provenierswijk, de Agniesebuurt en het Oude Noorden in Rotterdam zijn negentiende-eeuwse buurten. Kenmerkend zijn hun karakteristieke straatwanden. De kwaliteit van zowel de woningen als de gehele buurt verdiende echter een opwaardering.

Het uitgangspunt bij dit renovatieproject: de realisatie van de hoogst haalbare technische en esthetische mogelijkheden binnen de historische context. De renovatie ging het gebruikelijke uitvoeringsniveau ver te boven. Het resultaat is een wijk die in oude glorie is hersteld.

Tijdens het traject is veel aandacht aan de originele detaillering van de panden besteed. Zo zijn de ambachtelijke knipvoegen opnieuw aangebracht. Hiernaast zijn de entreepuien geheel gerestaureerd en maakten de kozijnen aan de voor- en achterzijde van de woningen plaats voor het originele schuifraammodel.

Verder zijn de oorspronkelijk gestuukte ornamenten in de gevel nagemaakt en teruggeplaatst. Op het dak kwam overal nieuwe keramische dakbedekking en waar nodig zijn de dakkapellen in oude luister hersteld. Alle panden kregen tenslotte een nieuw voordeur.

Naast de verbetering van het fysieke klimaat is ook een aanzet gegeven tot verbetering van het sociale woon-werkklimaat.