Raam 20 – Delft

Kun je vloeren vervangen, maar wel de binnenwanden laten staan? Ja, dat kan! Testarda heeft hiermee laten zien op een creatieve manier naar oplossingen te zoeken om zo aan de vragen van de opdrachtgevers te kunnen voldoen.

Door de binnenwanden te handhaven zijn er kosten en kostbare bouwtijd bespaart gebleven, waardoor het vervangen van de vloeren van het kinderdagverblijf en Buitenschoolse opvang binnen 4 weken van sloop tot oplevering gerealiseerd kon worden in vakantie tijd waardoor de overlast tot een minimum is beperkt.

Tijdens de bouw is er behandelt tegen zwam, zijn er nieuwe funderingspoeren gemetseld, zijn de ventilatievoorzieningen van het kruipruim verbetert en zijn er installaties aangepast.